Spinnen

Laat ons het van in het begin duidelijk stellen: spinnen zijn geen insecten. Insecten hebben 6 poten en spinnen hebben er 8.

Spinnen zijn vleeseters, het zijn echte rovers.

De soorten die we op het schor aantreffen behoren tot de wolfsspinnen. Ze hebben zich aangepast aan de moeilijke levensomstandigheden die hier heersen. Ze maken geen of soms een zeer klein web – het opkomende water zou het toch maar vernietigen – , maar meestal jagen ze actief op hun prooi. Ze spinnen de prooi niet in, maar eten de prooi meteen op.

Om bij een hoge waterstand niet te verdrinken, maken ze in de vegetatie een luchtbelletje waarin ze kunnen overtijen. Van zodra het water gezakt is, kunnen ze terug op jacht.

schorrenspin--foto-walter-van-ginhoven
foto credits: Walter Van Ginhoven