Havenpissebed – Ligia oceanica

Pissenbedden behoren tot de orde van schaaldieren waarvan de meeste soorten in zee leven, maar sommige soorten hebben zich aangepast op het land. Een typische soort op onze schorren is het Havenpissebed Ligia oceanica, duidelijk te herkennen aan zijn “dubbele staart”.

Met hun 3 cm lengte zijn havenpissebedden de grootste landpissebedden die in Noordwest-Europa voorkomen. De kleur is, afhankelijk van de ondergrond, donker grijsgroen tot grijsbruin met typische vlekken.

Ze komen algemeen voor langs alle kusten van de Noordzee en hebben een zout- tot brakwatermilieu nodig. Men vindt ze vooral op en vlak boven de hoogwaterlijn, op stenige ondergrond. Ze komen vooral ’s nachts te voorschijn.