Fauna

Brakwatergebieden vormen het leefgebied van een beperkt aantal soorten bodemleven. Soorten die zich wonderwel gespecialiseerd hebben aan het leven in sterk wisselende omstandigheden.