Land en water

De zee als bondgenoot bij kustbescherming

Ecoloog Professor Tjeerd Bouma doet ondermeer onderzoek naar kustverdediging met gebruikmaking van natuurlijke processen zoals het aanleggen van kwelders, en wellicht van bossen, voor de …
Lees meer
1 2 3 4 5 7 8 9 10