Dit zijn de vier scenario’s voor Zeeland nu de zeespiegel verder stijgt

De stijging van de zeespiegel gaat grote gevolgen hebben voor Zeeland. De zeespiegel stijgt de komende 75 jaar met 0,5 tot 1,2 meter, in het ergste geval zelfs met 2,5 meter. En daarna stijgt de zeespiegel nog verder door. Aangenomen wordt dat in 2200 een zeespiegelstijging van 5 meter is bereikt.

>> lees verder