Natuur voor de dijk, verkleint de kans op dijkdoorbraken.

Een groot deel van Zeeland ligt onder zeeniveau en wordt beschermd door dijken. Dit heeft in het verleden wel eens voor grote problemen gezorgd als dijken tijdens een storm het begaven. Natuur voor de dijk, de zogenaamde voorlanden, verkleinen de kans op een doorbraak door de golven te dempen. Dit is een video over de techniek van een experiment op schaal.

Meer lezen

Kustverdediging tussen dubbele dijken. Veilige, natuurlijke en goedkopere oplossing

Door eb en vloed weer toe te laten in een zogeheten ‘wisselpolder’ tussen twee dijken, kan de verdediging van de kust een stuk duurzamer, natuurlijker én goedkoper worden. Dat schrijven Jim van Belzen, Gerlof Rienstra en Tjeerd Bouma in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd. Het rapport is geschreven in opdracht van het Wereld Natuur … Meer lezen

Oproep tot nationaal onderzoeksprogramma en pilots dubbele dijken

Het klimaat verandert en daar moet Nederland op anticiperen. Kunnen we met een nieuw kustbeschermingsplan die drie in samenhang aanpakken door het creëren van klimaatbestendige landschappen waarbij we bijvoorbeeld gebruik maken van dubbele dijken? Opbasis van onderzoek en eerste ervaringen uit pilots is het antwoord op die vraag positief. Twintig partijen waaronder o.a. WWF, kennisinstellingen, … Meer lezen

Sustainable coastal protection through a combination of salt marshes and dykes

According to University of Twente PhD candidate Pim Willemsen, natural salt marshes can help to improve the strength and sustainability of traditional coastal defences. These ecosystems will expand as sea levels rise and dampen both small and large waves, thus reducing the impact on traditional coastal protection such as dykes and sea walls. Pim Willemsen … Meer lezen

Experiment kwelderaanleg bij Delfzijl succesvol

Voor de kust van Delfzijl zijn in 2018 kwelders aangelegd. Een deel daarvan is ingericht als testlocatie voor kwelderontwikkeling. Onderzoekers van EcoShape onderzochten de kwelder twee jaar lang om kennis op te doen over de aanleg en ontwikkeling van kwelders. De resultaten uit deze proef zijn wereldwijd toepasbaar langs slibrijke kusten ter vergroting van de … Meer lezen

Onderzoeksdijk op het strand van Raversijde

Wie in de komende weken op het strand van Raversijde gaat wandelen, zal misschien wat raar opkijken. In januari start het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) er met de bouw van een kunstmatige dijk. De dijk van 20 op 20 meter komt op het strand tussen laag- en hoogwater. Zeven jaar lang zullen … Meer lezen

Greenland ice sheet faces irreversible melting

Scientists predict Greenland ice sheet will pass a threshold beyond which it will never fully regrow and sea levels will be permanently higher in as little as 600 years under current climate change projections, as Greenland’s climate would be permanently altered as the ice sheet shrinks. >> read more …

Droge voeten en meer natuur om van te genieten

Vroeg donker, een dalende temperatuur en stamppot op het menu. Het is duidelijk, de winter klopt op de deur. Een periode van sneeuw, ijzel en storm. En hoogwater op de Nederlandse rivieren. Met kans op overstromingen. >> lees verder …

Living Dikes project receives NWA-ORC funding

The ‘LIVING DIKES – Realising Resilient and Climate‐Proof Coastal Protection’ project will receive funding in the second round of the Dutch Research Agenda Programme. “Living dikes are a promising way to climate‐proof the Dutch coast. Living dikes consist of a soft foreland and a green dike. This research facilitates the construction of living dikes by … Meer lezen

Seas are rising faster than ever

Ask climate scientists how fast the world’s oceans are creeping upward, and many will say 3.2 millimeters per year. But the number, based on satellite measurements taken since the early 1990s, is a long-term average. In fact, the global rate varied so much over that period that it was hard to say whether it was … Meer lezen