‘How will the Netherlands defend itself against climate change?

In a widely discussed article with the title “The Water is Coming, But Don’t Be Afraid,” Ties Rijcken says, “It may sound strange, but from a water technical perspective we can easily manage and pay for protection against another 10 meters of sea level rise. Dikes in the Netherlands are like highways and banks: whether you like them or not, we need them.

Lees meer

Klimaat raakt ons allemaal – Het wassende water

Hoe gaan we ons land zo inrichten dat we om kunnen gaan met de zeespiegelstijging die onvermijdelijk op ons afkomt? De toekomstvisie ‘Land met een plan’ geeft sturing voor de inrichting van ons land, waarin we toegroeien naar een welvarend Nederland mét die hogere zeespiegel. Niet alleen twintig jaar verder kijken, maar honderd jaar of zelfs verder.

Lees meer

Herecomestheflood

Als we de dijken, duinen en gemalen niet hadden, zou Nederland nu al voor 25% onder water staan – en de zeespiegel stijgt snel. Met het project #herecomestheflood initieert kunstenaar Rem van den Bosch een brede discussie over oorzaken en gevolgen van het stijgende water, en wat we ertegen kunnen doen.

Lees meer