De zee als bondgenoot bij kustbescherming

Ecoloog Professor Tjeerd Bouma doet ondermeer onderzoek naar kustverdediging met gebruikmaking van natuurlijke processen zoals het aanleggen van kwelders, en wellicht van bossen, voor de dijken. Mathijs Deen praat met Tjeerd Bouma vanuit de NIOZ-locatie in het Zeeuwse Yerseke, met uitzicht over de Oosterschelde; een zeearm vol verhalen over de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en … Meer lezen

Hoe voorspel je de zeespiegelstijging?

De zeespiegel stijgt razendsnel, maar computermodellen wijzen uit dat de gevolgen nog te overzien zijn zolang de opwarming onder de 1,5 graad blijft. Hoe werken zulke modellen, zijn ze wel betrouwbaar, en waarom gebruiken we ze eigenlijk? NEMO Kennislink zocht het uit. >> lees verder …

Webinars All Risk

Het onderzoeksprogramma All Risk onderzoekt samen met HWBP het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt in samenwerking met dertig partners waaronder Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, provincie Groningen, twee universiteiten, diverse … Meer lezen

Bekijk 1 jaar Polder2C’s

Polder2C’s is alweer ruim een jaar geleden begonnen met experimenten en onderzoek naar dijksterkte en noodhulp en met activiteiten voor kennisoverdracht aan de volgende generatie watermanagers. En in deze periode heeft Polder2C’s een hoop bereikt. Onlangs verscheen een boeiende compilatievideo over de resultaten tot nu toe. >> lees verder …

Onderzoek naar mogelijke gevolgen hoge en versnelde zeespiegelstijging

Eind september 2019 heeft Deltares in het kader van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging een eerste verkenning opgeleverd met een inventarisatie en categorisering van bestaande plannen om in te spelen op een toekomstige zeespiegelstijging. Het rapport brengt ook mogelijke oplossingsrichtingen voor de lange termijn verkennend in beeld. >> lees verder …

Dijk van circulaire klei getest in Deltagoot Deltares

In de Deltagoot van kennisinstituut Deltares wordt momenteel een dijk van lokaal gewonnen klei getest. In de goot is een dwarsdoorsnede van de dijk op ware grootte nagebouwd en vervolgens onderworpen aan de omstandigheden van een superstorm. De proeven zijn onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar de geschiktheid van circulaire klei als materiaal voor dijkversterking. … Meer lezen

Webinar vooroever, 21 april 2021

Woensdag 21 april staat in het teken van de vooroever. Natuurlijk Veilig organiseert dan een webinar over alle lopende vooroeveronderzoeken. In een digitale seminar geven we een update van de laatste stand van zaken van vooroeveronderzoeken. >> lees verder …

Slibdynamiek in de Waddenzee. Where mud matters.

De huidige slibdynamiek in de Waddenzee wordt sterk beïnvloed door menselijke activiteiten en ingrepen, onder andere door het baggeren van vaarwegen en het gebruik van slib voor landaanwinning. Onder slib wordt in dit verband verstaan sediment met een korrelgrootte kleiner dan 63 micrometer. Voor de trilaterale Waddenzee (het totale Waddenzee gebied gedeeld door Nederland, Duitsland … Meer lezen

Ten commandments for sandy coasts

“Ten Commandments” for the sustainability of sandy coasts in face of climate change and socio-economic development. In their paper, published in ‘Frontiers in Marine Science’, an international group of scientists offers a new vision and summarize good practices for the management of sandy coasts, particularly useful for those who, at whatever level of influence, could contribute to the long-term realization of this new vision.

Meer lezen

Slikken en schorren zijn levend geologieboek

De manier waarop slikken en schorren in de Waddenzee en in de Delta langzaam worden bevolkt door algen en planten, laat prachtig zien hoe het ontwikkelende leven de landschappen op Aarde 500 miljoen jaar geleden veranderde. Dat concludeert NIOZ-onderzoeker Roeland van de Vijsel in het proefschrift dat hij 19 maart verdedigt aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Het ontstaan van kustlandschappen is een soort natuurlijk Droste-effect”, aldus Van de Vijsel.

Meer lezen