Nieuwe natuur Westerschelde dezelfde kwaliteit als bestaande natuur

Provincie Zeeland heeft aan kennisinstituut Deltares gevraagd inzicht te geven in de mogelijke effecten en risico’s van PFAS op de natuurontwikkeling in de Westerschelde. Daaruit blijkt dat de natuurkwaliteit van nu nog aan te leggen buitendijkse natuurgebieden zeker gelijkwaardig zal zijn aan de kwaliteit van de huidige buitendijkse natuurgebieden. >> lees verder …

Machine learning helpt kwelders lokaal te herstellen voor kustbescherming

Ondanks de wereldwijde klimaatverandering is het toch mogelijk om buitendijkse zoutmoerassen voor kustverdediging aan te leggen, door met het beheer slim in te spelen op de lokale omstandigheden. Dat ontdekte een internationaal team van wetenschappers uit China, Nederland, het VK en België door grote datasets van experimenten in te voeren in een machine learning model. … Meer lezen

New publication: Algal-induced feedbacks in coastal wetlands

This study provides experimental evidence for a positive feedback process where algal mats create stabilized and elevated sediment hummocks on tidal flats. Our findings suggest that this biogeomorphic process facilitates the establishment of vegetation and thereby the development from tidal flat to marsh. >> read more …

Hoe planten ons kunnen beschermen tegen de zee

Door klimaatverandering neemt de kans op zeespiegelstijging en zware stormen toe. We kunnen onszelf beschermen tegen het water door steeds grotere dijken en stormvloedkeringen van steen en beton te bouwen. Maar er lijkt een groenere, meer natuurlijke oplossing: golfdempende planten. >> lees verder …

Detailed insights into the growth and erosion of tidal marsh

PhD researcher Haobing Cao is studying the natural coastal defenders of the future: tidal marshes. This Wednesday 27 October, he will defend his dissertation on the dynamics of marsh plants in a changing climate. “It is important to know what factors influence seedling establishment.” >> read more …

KNMI verwacht nog snellere zeespiegelstijging

Als het niet lukt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zal de zeespiegel voor de Nederlandse kust eind deze eeuw met mogelijk 1,2 meter stijgen ten opzichte van het begin van deze eeuw. Dit kan ook nog meer worden, tot zelfs 2 meter zeespiegelstijging, als het smelten van het ijs op Antarctica sneller gaat. … Meer lezen

Zeespiegel stijgt steeds sneller volgens het IPCC-klimaatrapport 2021

In 3000 jaar steeg de gemiddelde zeespiegel nog nooit zo snel als in de afgelopen eeuw, waarin er 20 centimeter bij is gekomen. En de zeespiegel stijgt steeds sneller. De komende dertig jaar komt er nog eens zo’n 20 centimeter bij. >> lees verder (omlaag scrollen voor de Nl-talige tekst) of beluister de podcast …

Landwaarts verplaatsen van de kustlijn: een serieuze optie voor de stijgende zeespiegel

De stijging van de zeespiegel zal ernstige gevolgen hebben voor mensen die in laaggelegen kustgebieden wonen. Landwaarts verplaatsen wordt meestal alleen als laatste redmiddel genoemd. In het wetenschappelijk tijdschrift ‘Science’ pleiten onderzoekers voor het verkennen van adaptatiepaden bestaande uit een reeks maatregelen inclusief het ‘gepland landwaarts verplaatsen’. >> lees verder …

De zee als bondgenoot bij kustbescherming

Ecoloog Professor Tjeerd Bouma doet ondermeer onderzoek naar kustverdediging met gebruikmaking van natuurlijke processen zoals het aanleggen van kwelders, en wellicht van bossen, voor de dijken. Mathijs Deen praat met Tjeerd Bouma vanuit de NIOZ-locatie in het Zeeuwse Yerseke, met uitzicht over de Oosterschelde; een zeearm vol verhalen over de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en … Meer lezen