Dijk van circulaire klei getest in Deltagoot Deltares

In de Deltagoot van kennisinstituut Deltares wordt momenteel een dijk van lokaal gewonnen klei getest. In de goot is een dwarsdoorsnede van de dijk op ware grootte nagebouwd en vervolgens onderworpen aan de omstandigheden van een superstorm. De proeven zijn onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar de geschiktheid van circulaire klei als materiaal voor dijkversterking. … Meer lezen

Webinar vooroever, 21 april 2021

Woensdag 21 april staat in het teken van de vooroever. Natuurlijk Veilig organiseert dan een webinar over alle lopende vooroeveronderzoeken. In een digitale seminar geven we een update van de laatste stand van zaken van vooroeveronderzoeken. >> lees verder …

Slibdynamiek in de Waddenzee. Where mud matters.

De huidige slibdynamiek in de Waddenzee wordt sterk beïnvloed door menselijke activiteiten en ingrepen, onder andere door het baggeren van vaarwegen en het gebruik van slib voor landaanwinning. Onder slib wordt in dit verband verstaan sediment met een korrelgrootte kleiner dan 63 micrometer. Voor de trilaterale Waddenzee (het totale Waddenzee gebied gedeeld door Nederland, Duitsland … Meer lezen

Ten commandments for sandy coasts

“Ten Commandments” for the sustainability of sandy coasts in face of climate change and socio-economic development. In their paper, published in ‘Frontiers in Marine Science’, an international group of scientists offers a new vision and summarize good practices for the management of sandy coasts, particularly useful for those who, at whatever level of influence, could contribute to the long-term realization of this new vision.

Meer lezen

Slikken en schorren zijn levend geologieboek

De manier waarop slikken en schorren in de Waddenzee en in de Delta langzaam worden bevolkt door algen en planten, laat prachtig zien hoe het ontwikkelende leven de landschappen op Aarde 500 miljoen jaar geleden veranderde. Dat concludeert NIOZ-onderzoeker Roeland van de Vijsel in het proefschrift dat hij 19 maart verdedigt aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Het ontstaan van kustlandschappen is een soort natuurlijk Droste-effect”, aldus Van de Vijsel.

Meer lezen

Up-close and from space: monitoring stress in salt marshes

Salt marshes are not only important habitats for plants and animals, they also offer protection against flooding by damping the waves. Safeguarding these services provided by the marshes starts with monitoring. Possible shifts in this diverse environment are often indicated early on by signs of stress. Researcher Bas Oteman (NIOZ and the University of Twente), … Meer lezen

How fairy circles form in Shanghai’s salt marshes

Dry areas of Namibia and Australia are well known for their fairy circles—barren rings that dot grasslands and are thought to result from termites and water scarcity. But moist regions have fairy circles, too. A new study reveals what is driving their formation in the salt marshes of eastern China. >> read more …

Driekwart van Europa bereidt zich voor op zeespiegelstijging

De stijging van de zeespiegel zal naar verwachting ernstige gevolgen hebben voor mensen en omgeving in Europese kustgebieden. Voorbereiden en plannen maken voor zeespiegelstijging is van cruciaal belang om te zorgen voor tijdige en adequate maatregelen. Deltares, Wageningen Universiteit en Universiteit Utrecht hebben een onderzoek uitgevoerd binnen 32 Europese (kust)landen. >> lees verder …

‘Polders tijdelijk onder water zetten zorgt voor betere bescherming tegen stijgende zeespiegel’

Het plan deed heel wat wenkbrauwen fronzen: polders een tijd onder water te zetten om droge voeten te houden. De polders fungeren dan als wisselpolder. Dat zou de kustbescherming duurzamer, natuurlijker en goedkoper maken. Het is een plan dat in Zeeland gevoelig ligt. Onderzoeker Tjeerd Bouma gaf in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer uitleg over … Meer lezen

‘Nederland vergeet stijgende zeespiegel in plannen voor ruimtelijke ordening’

De vijf grootste plannings- en investeringsopgaven in Nederland kosten samen ruim 900 miljard euro tot 2050 en hier is meer dan 100.000 hectare ruimte voor nodig. Bij deze investeringen wordt tot nu toe geen of te weinig rekening gehouden met de toekomstige effecten van zeespiegelstijging. Hierdoor ontstaat het risico dat deze investeringen in de toekomst … Meer lezen

De zandhonger te lijf: stukje Oosterschelde wordt halve meter hoger

RILLAND – Een stukje platen en slikken in de Oosterschelde krijgen er later dit jaar een dikke laag bij. Rijkswaterstaat gaat in het oostelijk deel van de zee-arm baggerslib storten. Dat moet helpen om de ‘zandhonger’, die zorgt voor het verdwijnen van getijdennatuur, een halt toe te roepen. >> lees verder of artikel Rijkswaterstaat …

Internationale bijeenkomst over interne erosie bij dijken en dammen (online)

Dijken en dammen worden blootgesteld aan hoge waterstandsverschillen. Grond in of onder een waterkerende constructie kan hierdoor in beweging worden gebracht: er treedt interne erosie op. Voor zowel dammen als dijken is interne erosie een belangrijk faalmechanisme. Om meer te begrijpen hoe dit belangrijke faalmechanisme werkt en wat de eventuele oplossingen zijn organiseert Deltares op … Meer lezen