Hoe houden buitendijkse planten het hoofd boven water bij zeespiegelstijging?

Schorren en kwelders zijn enorm belangrijke natuurgebieden aan de zeezijde van onze dijken. Ze zijn een thuis voor planten en dieren, ze leggen heel veel CO2 vast en ze beschermen de kust tegen de kracht van de zee. Maar: de schorren en kwelders worden wel bedreigd door zeespiegelstijging en dit buitendijkse land kan daardoor zelfs ‘verdrinken’.

>> lees verder (omlaag scrollen voor de Nl versie) …