Rapport over inventarisatie kennisvragen baggeren en verspreiden van sediment in de Waddenzee

De Waddenzee bestaat uit een dynamisch geheel van geulen, platen, slikken en kwelders. Onder invloed van wind, getij en golven is het gebied voortdurend aan veranderingen onderhevig doordat geulen en platen zich verplaatsen, de breedte en diepte van geulen verandert en ook het oppervlak en de hoogte van de wadplaten in de loop der tijd wijzigen.

>> lees verder