Promotieonderzoek: ‘Schorren zijn belangrijker dan ooit’

Jim van Belzen, ecoloog en onderzoeker bij het NIOZ en Wageningen Marine Research, promoveerde op een onderzoek naar de schorren in de Westerschelde. Ooit de oernatuur van Zeeland, nu een bijzonder ecologisch reservaat. Hij bekeek tot op detailniveau hoe de planten groeien in het zoet-zoute milieu en kwam tot verrassende conclusies. “De schorren kunnen een belangrijke rol spelen bij het opvangen van CO2 en bij klimaatadaptatie.”

>> lees verder