Effecten van sedimentatie en erosie op macrozoöbenthos in de Zeeschelde. Resultaten na 3 jaar onderzoeksmonitoring

Sinds 2018 voert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, team Estuaria een jaarlijkse onderzoeksmonitoring uit op vaste punten langsheen 34 “benthosraaien”, verspreid over de Zeeschelde. Het doel is om lokale veranderingen in abiotiek, zoals hoogteligging en sedimenteigenschappen, doorheen de tijd te evalueren en de invloed daarvan op het macrozoöbenthos op te volgen.

>> lees verder