Natuurlijke en onnatuurlijke erosie van de schorrand

Onderzoek NIOO – KNAW

Schorerosie is de normaalste zaak van de wereld en is kenmerkend voor het laatste ontwikkelingsstadium van een schor. Naarmate een schor ouder wordt, wordt het steeds gevoeliger voor erosie van de schorrand. Onderzoek van het NIOO – KNAW leverde simpele en duidelijke richtlijnen op om onderscheid te maken tussen natuurlijke erosie en onnatuurlijke erosie.

Natuurlijke erosie

Als er opnieuw planten gaan groeien voor een schorrand zoals op onderstaande foto van het Groot Buitenschoor in september 2017, dan duidt dit op natuurlijke erosie.

Onnatuurlijke erosie

Bij onnatuurlijke erosie groeien er geen pioniersplanten in de geërodeerde zone. Dit zien we langsheen de volledige schorrand van het Galgeschoor, maar was het duidelijkst t.h.v. de Afwatering van de Scheldelaan.