Infografiek ‘Plastic in de Oceaan’

De infografiek ‘Plastic in de Oceaan’ werd ontwikkeld in het kader van het project Sea Change, dat ernaar  streeft om de Europese burgers meer bewust te maken van de sterke link tussen mens en oceaan. Dankzij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) werd deze handige afbeelding ook in het…

Lees verder

Plastiek doppen zijn het meest dodelijk afval in zee.

Dit toont Stichting De Noordzee aan met het allereerste doppenrapport van Nederland. Doppen horen bij de top 5 meest dodelijke afval items in zee. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien plastic doppen met soms dodelijke gevolgen aan voor voedsel. Meer dan 10.000 doppen zijn één voor één onderzocht. Het is de…

Lees verder

Quantifying global plastic inputs from rivers into ocean

Quantifying plastic pollution in the world’s ocean requires a good understanding of sources. It is commonly accepted that most plastic found in or near the marine environment is coming from land-based sources. Rivers particularly may play an important role in transporting mismanaged plastic waste from land into the ocean. >>…

Lees verder

Ruimen van drijfvuil in het Schelde-estuarium

Doorheen het jaar wordt het drijfvuil uit het Schelde-estuarium geruimd met behulp van een kraan gemonteerd op een ponton. Dit ponton vaart quasi continu in het estuarium. Op basis van een analyse van de stromingskarakteristieken van het Schelde-estuarium, in het bijzonder de getij-afstanden en de verblijftijd worden twee mogelijke optimalisaties…

Lees verder

Bacteriën in zee vinden een nieuwe leefwereld op plastic afval

Ronddrijvend plastic kan dienen als een transportmiddel voor micro-organismen, waaronder ook voor de mens en dier ziekteverwekkende bacteria. De aanwezigheid van micro-organismen op plastic blijkt aan de andere kant ook hoopgevend te zijn, vooral dan voor de zoektocht naar mechanismen voor biodegradatie van plastic. Ook bleek de kolonisatie van plastic…

Lees verder

Omvangrijke Mazoutvervuiling op de Schelde

Bornem, 27 april 2017 – Op de Schelde tussen Bornem en Baasrode is donderdag in de late namiddag een groot oliespoor opgemerkt. Dat ging ook met een doordringende geur gepaard. De brandweer voer de Schelde af om een zicht te krijgen op de omvang van de vervuiling. Het spoor was…

Lees verder