2014 – oliecalamiteit Europaterminal

Op 26 september 2014 vond er rond 2 uur ’s nachts, een oliecalamiteit plaats tijdens het bunkeren van een schip aan de Europaterminal. Omdat het toen opkomende tij was, werd het grootste deel van het Galgeschoor besmeurd met olie.

15 en 16 oktober 2014

Na de maandelijkse vismonitoring op het Groot Buitenschoor merken onze visserkes dat hun slede sporen van oliebesmeuring vertoont.

22 oktober 2014

Het Havenbedrijf komt erachter dat de vervuilde gronden op het Galgeschoor niet van hun zijn, maar eigendom zijn van W&Z. Aangezien het schuldige schip niet geïdentificeerd werd en de gronden niet van het Havenbedrijf zijn, wimpelen zij de zaak af op de eigenaar van het Galgeschoor (W&Z) volgens het principe van ‘goede huisvader’. W&Z vraagt Natuurpunt (beheerder van het Galgeschoor) om het riet te maaien. Bij een gelijkaardige oliecalamiteit in 2004 werd het riet gemaaid met een korfmaaier gemonteerd op een graafmachine met rupsbanden en afgevoerd met lichte vrachtwagens op rupsbanden. Natuurpunt beschikt echter niet over het juiste materiaal, waarop W&Z contact heeft met een aannemer om zo het riet te maaien.

26 oktober 2014

Na de storm van de voorbije week is er heel wat van het besmeurde plantenmateriaal losgeslagen en zogezegd ‘verdwenen’ of een andere manier om te zeggen dat het nu ergens in en om de (Wester)Schelde ronddrijft.

Is en blijft pertinent aanwezig, de vervuiling van het riet.

28 oktober 2014

Terreinbezoek W&Z en aannemer. Na goedkeuring zou de aannemer binnen de tien dagen beginnen.

17 november 2014

Het riet werd nog steeds niet gemaaid. Er wordt bekeken naar de mogelijkheden om het vervuilde riet gecontroleerd te laten afbranden. Natuurpunt geeft advies over het afbranden van riet aan oevers. Zo is de periode tussen november en half maart het meest geschikt, het best na een periode van droogte en bij een lage waterstand. Het branden gebeurt wanneer de wind in de lengterichting van de oever staat, zodat het vuur niet naar andere terreinen kan overslaan. Vooraleer het branden te beginnen worden stroken loodrecht op de oever gemaaid. Deze dienen als brandgangen en als vluchtstroken voor de dieren. Aangezien er aan de overkant van de Scheldelaan een aantal Seveso-bedrijven liggen met stricte normen, wordt advies gevraagd aan het Havenbedrijf over de mogelijkheden van gecontroleerd branden op het Galgeschoor.

9 december 2014

Het Havenbedrijf geeft een ongunstig advies over het gecontroleerd afbranden van het vervuilde riet aan het Galgeschoor, wegens:

  • Het veroorzaken van grote broeikasgasemissies en fijn stof;
  • De veiligheid niet gegarandeerd kan worden;
  • GHA in dit deel van het Galgeschoor niet bevoegd is.

W&Z en de aannemer zoeken verder naar een andere oplossing.

17 december 2014

Nieuwe afspraak tussen aannemer en W&Z begin januari, met geen garanties voor de opkuis.

Februari 2015

Heel deze zaak is een stille dood gestorven.

Fotoalbum