2019 – Lek effluentleiding Bayer Agriculture bvba

Van Saskia Van den Heede, milieucoördinator voor Bayer Agriculture BVBA gelegen Scheldelaan 460, kregen we melding van een lek in hun effluentleiding op het slik van het Galgeschoor.

Vooreerst wil ik al benadrukken dat er geen enkel milieurisico is vermits het hier gaat om gezuiverd eindafvalwater dat mag geloosd worden volgens geldende lozingsnormen.

Ook voor de natuur op het Galgeschoor is er geen enkel gevaar. Integendeel: een stevige verstoring van het slik is best goed vermits het kansen biedt voor nieuwe dynamiek. Precedent hiertoe is het lek in de effluentleiding van BASF op het Groot Buitenschoor. Dit leidde tot het loswoelen van het slib over een redelijk grote oppervlakte, tevens ontstond er op het slik een nieuwe geul. Wat leerden wij uit observaties? De meeste vogels foerageerden juist in en om die nieuwe geul omdat het slik daar lekker los lag.