2010 – Oilspill Galgeschoor en Groot Buitenschoor

Lillo, 20 januari 2010 -Aan de oevers van de Schelde ter hoogte van Lillo en Fort Liefkenshoek (Beveren) is vanmiddag een olieverontreiniging vastgesteld.

Op de rechteroever, ter hoogte van de steiger van Lillo, strekt de olie zich uit over een afstand van twee kilometer.
Op de linkeroever, ter hoogte van Fort Liefkenshoek is de olievlek ongeveer 50m lang en 8m breed. De olievlek beperkt zich tot de oevers met besmeurde breukstenen en riet.
In het Scheldewater werd geen verontreiniging vastgesteld. Onvermijdelijk kwamen een aantal vogels onder de olie te zitten.

De oorzaak van de vervuiling is momenteel nog niet bekend. Wel staat vast dat het om ruwe olie gaat. Waterwegen en Zeekanaal NV laat haar onderhoudsaannemer zo snel mogelijk starten met het opruimen van de olie. In een eerste fase zullen de verontreinigde breukstenen worden gereinigd en het besmeurde riet worden afgevoerd. Op die manier kan worden vermeden dat meer watervogels het slachtoffer worden van de olie. Vogelopvangcentrum Brasschaat ontfermt zich over de getroffen dieren.

Waar de olie vandaan komt is voorlopig onduidelijk. De olie ligt enkel op de oevers. De Schelde zelf zou niet of nauwelijks vervuild zijn.

Alle mogelijke instanties, gaande van de brandweer tot de civiele bescherming zijn ter plaatse en de eerste fase van het rampenplan werd afgekondigd. Het Vlaams gewest zal de beslissing moeten nemen rond wie het goedje moet opkuisen.

16 januari 2010

Maar voor ons begon het verhaal al op zaterdag 16 januari, toen vogeltellers ter hoogte van Fort Filip al sporen van olieverontreiniging en besmeurde vogels aantroffen.

Een opsomming:

  • 3 grauwe ganzen 3 met olievlekken
  • zwaar besmeurde kokmeeuw niet meer in staat te vliegen
  • Aan de spui van het Verlegd schijn: 5 wilde eenden met vlekken, evenals zeer veel met olie besmeurd riet
  • Aan Fort Filip: 2 bergeenden met olievlekken

En dat is dan enkel nog maar wat we konden zien.

23 januari 2010

Op zaterdag 23 januari hebben wij zowel het Groot Buitenschoor als het Galgeschoor geïnspecteerd op olieverontreiniging. Snel werd duidelijk dat beide schorren mee in de klappen gedeeld hebben. In minder mate dan het kerngebied thv de Liefkenshoektunnel, maar voldoende om te kunnen spreken van natuurschade. Een overzicht in onderstaand fotoverslag.

Fotoverslag