Drijfvuil en veek

Drijfvuil

Een permanent milieuprobleem op voornamelijk het Galgeschoor, is drijfvuil. Met elke getijdebeweging komen er massale hoeveelheden drijfvuil mee uit het hinterland. Deze zetten zich voornamelijk op het meest noordelijke deel van het Galgeschoor af, dat aan de buitenkant van een bocht ligt.

Ondanks herhaalde opruimacties waarbij heel wat containers afval uit het schor werden gehaald, is en blijft het dweilen met de kraan open.

Veek

Op de foto’s zie je ook heel wat veek bestaande uit de resten van afgestorven riet, zeebies, …

Veek is niet direct een probleem vermits het organisch materiaal is, dat door de natuur wordt afgebroken. En blijkbaar speelt veek ook een rol in de natuurlijke waterzuivering vermits het een beschermende leefomgeving vormt voor bacteriologisch leven.

veek