Aardobservatie brengt sedimentwaarden bij baggerwerken in kaart

In het jongste nummer van VITO Vision, de nieuwsbrief van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, lezen we in een korte bijdrage over hun samenwerking met het Belgische consultancy-bedrijf IMDC. Samen ontwikkelden ze een softwarepakket waarmee baggerbedrijven op basis van satellietbeelden sedimentwaarden voor, tijdens en na baggerwerken nauwkeurig kunnen opvolgen.

Lees meer

De Schelde – Van bron tot monding

Dit nieuwe boek over de Schelde verscheen eind december en geeft een impressie van de rivier en haar indrukwekkende estuarium. De auteurs hopen dat de lezer zowel de landschappelijke en culturele, als natuurhistorische waarde van deze stroom meer gaat appreciëren en zelf ook op ontdekkingsreis gaat langs de rivier.

Lees meer

Geoparkambitie verbindt vestingen en verdronken dorpen

Wat hebben de kerk van Wilmarsdonk in het Antwerpse havengebied, de oesterputten bij Yerseke, de aardkundige wand op de Boudewijn Groeve bij Ossendrecht, de forten en vestingen van de West-Brabantse Waterlinie, het verdronken Land van Saeftinghe en de Essense en Roosendaalse turfvaart met elkaar gemeen? Zij maken allemaal deel uit van hetzelfde geologische en cultuurhistorische systeem dat in beeld is als Unesco Geopark.

Lees meer

Meer steen temt grillen van zeearm

De Westerschelde verandert langzaam maar zeker in een kanaal. Henk Saeijs, voormalig Rijkswaterstaat-topman in Zeeland, waarschuwde er al voor in de jaren negentig. Hij stelde de Seine voor als schrikbeeld, waarvan … Lees meer

Openbaar onderzoek rond duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde

Momenteel loopt het openbaar onderzoek over de stedenbouwkundige vergunning voor het duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde. Dat plan werd uitgewerkt door Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) om de onderhoudsbaggerwerken op dit deel van de Schelde duurzamer en doelgerichter te laten verlopen.

Lees meer

Videomagazine over laatste jaar Hedwigepolder

Het laatste jaar van de Hertogin Hedwigepolder is vanaf vandaag te volgen op een online videomagazine. Op de website standplaats-hedwige.info proberen drie Zeeuwse filmmakers met een reeks korte documentaires te laten zien hoe de polder verandert.

Lees meer

Scheldesymposium 26 november 2015

Hoe betrekken we alle actoren bij de integrale ontwikkeling van het Scheldegebied? En hoe evolueren we van ‘betrokkenheid’ naar ‘engagement’? Tijdens het vijfde Scheldesymposium van 26 november gaan we op zoek … Lees meer

Weldra waterbussen op de Schelde

Het Antwerpse Havenbedrijf wil vanaf 2016 of ten laatste 2017 waterbussen inzetten op de Schelde, zowel voor recreatie als voor woon-werkverkeer. Het initiatief moet de verkeershinder tijdens de werken aan … Lees meer

Grootste gecontroleerd overstromingsgebied van Vlaanderen werkingsklaar

Kruibeke, 3 oktober 2015 – Het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke,  Bazel en Rupelmonde is werkingsklaar en werd vrijdag 3 oktober plechtig ingehuldigd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de gemeente Kruibeke. Het gebied bergt overtollig Scheldewater om zo Vlaanderen voor wateroverlast te behoeden.

Lees meer

Nieuw beheerplan voor stroomgebied Schelde in de maak

In de Internationale Scheldecommissie (ISC) streven zes partners in het kader van de internationale uitvoering van de Europese waterrichtlijnen naar een duurzaam en integraal beheer van de Schelde: Frankrijk, Nederland, federaal België, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Vlaamse Gewest. Om dat doel te bereiken, stelt de ISC voor de komende zes jaar concrete maatregelen voor.

Lees meer

Een kritische kijk op dijken

Eeuwenlang werden dijken beschouwd als de ultieme bescherming tegen overstromingen. Volgens recent onderzoek kan op lange termijn het overstromingsrisico toenemen. “Gelukkig bestaat er een duurzame en goedkope oplossing: slikken en schorren.” Dat zegt professor Stijn Temmerman, geograaf aan de Universiteit Antwerpen.

Lees meer