Aardobservatie brengt sedimentwaarden bij baggerwerken in kaart

In het jongste nummer van VITO Vision, de nieuwsbrief van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, lezen we in een korte bijdrage over hun samenwerking met het Belgische consultancy-bedrijf IMDC. Samen ontwikkelden ze een softwarepakket waarmee baggerbedrijven op basis van satellietbeelden sedimentwaarden voor, tijdens en na baggerwerken nauwkeurig kunnen opvolgen.

Bij het baggeren wordt door graven of zuigen sediment losgewoeld van de zeebodem. Baggerfirma’s investeren in specifieke tuigen of technieken om de verspreiding van sediment te beperken. Zo kunnen ze onder meer de impact op de fauna en de flora in het water en het nabijgelegen land voorkomen of beperken.

Baggerbedrijven werken traditioneel met vaartuigen of boeien, die op een welbepaalde plaats de sedimentwaarden opmeten en via modellen voorspellingen doen. Die methodes blijven belangrijk, maar ze geven slechts een beperkt beeld van de sedimentwaarden in het hele baggergebied, zowel in de tijd als in de ruimte. Actuele, multispectrale satellietbeelden van NASA en ESA zijn hierop een nuttige aanvulling. Via de online een webservice ‘MAST’ (MArine Supervision Tool) kunnen baggerbedrijven en energieconcerns nu op basis van deze satellietdata on site beslissingen nemen en de werken sturen.

Meer in de nieuwsbrief VITO Vision – januari 2016 (pagina 10)