Proefstortingen in Westerschelde funest voor veel vis- en vogelsoorten

Het Vlaams Gewest afdeling Maritieme Toegang te Antwerpen is voornemens proefstortingen met baggerspecie te doen op vijf locaties in de Westerschelde. De plannen lijken echter niet vooraf gegaan te zijn door gedegen onderzoek naar de natuurfuncties van die locaties in de Westerschelde, terwijl we weten dat deze gebieden van groot ecologisch belang zijn. Het is de paaiplaats, dus de kraamkamer voor veel vissoorten. Als die functie verstoord wordt, dan is het onmogelijk om een gezonde vispopulatie op peil te houden.

>> lees verder