Openbaar onderzoek rond duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde

Momenteel loopt het openbaar onderzoek over de stedenbouwkundige vergunning voor het duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde. Dat plan werd uitgewerkt door Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) om de onderhoudsbaggerwerken op dit deel van de Schelde duurzamer en doelgerichter te laten verlopen.

Tijdens het openbaar onderzoek over de stedenbouwkundige vergunning krijgen alle belanghebbenden en geïnteresseerden de kans om zich uitgebreid te informeren over het duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde. Geïnteresseerden kunnen het plan raadplegen in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten. Dat zijn Merelbeke, Melle, Wetteren, Wichelen, Berlare, Dendermonde, Hamme, Buggenhout, Sint-Amands, Bornem, Temse en Kruibeke. Vervolgens kunnen de belanghebbenden eventueel hun bedenkingen formuleren en die bezorgen aan de bevoegde overheidsdiensten.

Waarover gaat het beheerplan?

Om de huidige bevaarbaarheid van de Boven-Zeeschelde te blijven garanderen, zijn regelmatig onderhoudsbaggerwerken nodig. Zonder onderhoud zouden bepaalde delen van de rivier immers verzanden door sedimentatie, wat de scheepvaart er zou bemoeilijken. Tot nu toe vonden pas onderhoudsbaggerwerken plaats nadat er lokaal ondieptes waren vastgesteld. Nu ontwikkelde W&Z een duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde. Dat plan zegt welke onderhoudsbaggerwerken de komende twintig jaar nodig zijn op de Boven-Zeeschelde. Bovendien is bekeken hoe diep er moet worden gebaggerd en hoeveel baggerspecie moet worden weggehaald. Het duurzaam beheerplan spitst het zich toe op het deel van de Boven-Zeeschelde tussen de Ringvaart en de monding van het Zeekanaal ter hoogte van Bornem.

Behoud van zeldzame natuurwaarden

Langs de Boven-Zeeschelde ligt waardevolle getijdennatuur met slikken en schorren. Ondoordachte baggerwerken in de vaargeul van de rivier zouden die zeldzame natuurvorm echter kunnen aantasten. Slikken en schorren zijn immers zeer gevoelig voor veranderingen in de vorm van een rivier. Bij de opmaak van het duurzaam beheerplan ging W&Z op zoek naar onderhoudsmethodes die die natuurwaarden respecteren. Op die manier kunnen bevaarbaarheid en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Daarom betrok W&Z experten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) bij de opmaak van het beheerplan.

Volgende stappen

Na afloop van het openbaar onderzoek worden alle bezwaren gebundeld en worden de plannen er indien nodig op afgestemd. Het duurzaam beheerplan is slechts de eerste fase van de opwaardering van de Boven-Zeeschelde. Als tweede stap werkt W&Z momenteel, samen met verschillende onderzoeksinstellingen, aan het Integraal Plan voor de Boven-Zeeschelde. Het doel is om alle functies van de Schelde tussen Gent en Rupelmonde erop vooruit te doen gaan. Zo wordt de rivier niet alleen beter bevaarbaar, maar blijven ook de bewoners van de vallei beschermd tegen wateroverlast en versterkt de rivier haar ecologische veerkracht. Langs de oevers wordt in de mate van het mogelijke ook ruimte voorzien voor recreatie. De uiteindelijke ingrepen van het Integraal Plan kunnen mogelijk een invloed hebben op de omgeving. Daarom laat W&Z het Integraal Plan en de uitvoering ervan tot stand komen in nauw overleg met alle betrokken partijen.

bron: Waterwegen en Zeekanaal NV