Zeldzame spons in Oosterschelde aangetroffen

Nederlandse kustwateren herbergen een dertigtal verschillende sponzen soorten. Suberitus virgultosus is een soort die nagenoeg uitsluitend bekend is van de centrale Noordzee en de Doggersbank. In de Zeeuwse Delta wordt deze spons echter zeer zelden door sportduikers waargenomen. In oktober heeft een sportduiker bij de duiklocatie Plompe Toren, ongeveer 500 meter ten oosten van Burghsluis, na jaren van afwezigheid weer een exemplaar, van wat waarschijnlijk weer deze spons is, aangetroffen.

>> Lees verder