Nieuwe poort Groot Buitenschoor

We hebben eindelijk een nieuwe poort voor het Groot Buitenschoor, de oude hing nog amper met haken en ogen in elkaar. Na wat rondhoren blijkt dat deze poort het werk is van De Vlaamse Waterweg. Er zou ook nog een 2e poort aan de grens komen.

Lees meer

De droogte van Schoneveld

Het is bekend dat de monding van de Scheldedelta ooit bezaaid lag met tal van kleine eilanden, die tezamen een soort waddenlandschap vormden. In de loop der eeuwen zijn vele … Lees meer

Noordzeevisie 2040

In de Noordzeevisie voor 2040 presenteren Natuur & Milieu, Stichting de Noordzee, Vogelbescherming Nederland en WNF: een visie waarin zij schetsen hoe een nieuw, gezond, robuust ecosysteem op de Noordzee eruit ziet en welke acties er nodig zijn tussen nu en 2040 om dat te bereiken.

Lees meer

Stormmuur in Antwerpen brengt bescherming

In aflevering 8 van de populaire reeks ‘Stel je voor … de wereld in 2050’ komen Ketnetters te weten waarom in het havengebied een hoge muur wordt gebouwd. Die muur staat er om de haven en de achterliggende huizen te beschermen tegen zware stormen op de Schelde. Die stormen komen helaas steeds vaker voor, als gevolg van de klimaatopwarming.

Lees meer