Tijdelijke expo op Loodswezensite

Vanaf vandaag 25 juni loopt er een openluchttentoonstelling over het verleden, het heden en de toekomst van de Loodswezensite op de Scheldekaaien. Tien grote zeecontainers met boeiende verhalen linken naar … Lees meer

Project: Sluizen Boven-Schelde

Dit project maakt de Boven-Schelde een toekomstbestendig en krachtig transportnetwerk dankzij een grondige opknapbeurt van de bestaande stuwluiscomplexen en de bouw van extra sluizen. >> lees verder …

Agenda voor de toekomst – Golven in het estuarium

Één van de vragen binnen het onderzoeksprogramma “Agenda voor de Toekomst” is het belang van golven in het estuarium. Golven kunnen belangrijk zijn wegens hun effect op de hydrodynamische belasting van oevers en dijken. Deze belasting kan ook morfologische effecten hebben, in de vorm van erosie of sedimentatie, op intergetijdengebieden en bijgevolg op de ecologische rol die deze intergetijdengebieden (zowel platen als schorren) kunnen spelen. Om een inschatting te kunnen maken van deze belasting, zijn veldmetingen noodzakelijk.

Lees meer