Troebel water houdt kust gezond

Om de belangrijke droogvallende zandplaten en daarmee ook de schorren en kwelders voor onze kusten voor de toekomst te behouden, hebben we meer troebel water nodig. Dat is één van … Lees meer

Eerste beelden van de Stormramp (1953)

Op 1 februari 1953 werd Nederland ’s nachts verrast door enorme hoeveelheden water. De ramp werd veroorzaakt door een zware stormvloed in combinatie met springtij, waarbij het water in de trechtervormige zuidelijke Noordzee tot extreme hoogte steeg.

Lees meer

Hoege boot

Mij ontgaat het volledig dat men op zo’n autoliner zet dat het een Hoege boot is … dat zie je toch zo …