Deltaprogramma rivieren – Op weg naar Deltaprogramma 2015

Het Nederlandse Deltaprogramma werkt aan veiligheid tegen overstromingen en een goede zoetwatervoorziening op langetermijn. Deze film toont in het kort wat de partners binnen het Deltaprogramma Rivieren — Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen — het afgelopen jaar hebben gedaan en het proces voor het komende jaar. >> Bekijk film … “

Plaatval bij Walsoorden

Walsoorden, 31 juli 2014 – In de Westerschelde heeft zich een forse plaatval voorgedaan. Aan de zuidrand van de Plaat van Walsoorden is een metershoge klif te zien. >> Lees verder … “

Openbaar onderzoek Stroomgebied beheerplannen

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek. Deze plannen bevatten maatregelen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen. >> Lees verder … “

Ecotopenkaarten Westerschelde

De ecotopenkaarten in de Westerschelde worden gebruikt om uitspraken te doen over de ecologische waarden van dit deel van het Schelde-estuarium. Het belang dat aan deze kaarten worden gehecht is groot. >> Lees verder … “

Nieuwe spoorweg: 40 meter onder Schelde

Lillo, 16 juni 2014 – In Antwerpen heeft Infrabel haar nieuwe goederenspoorlijn onder de Schelde uitgetest: de Liefkenshoekspoorverbinding. Met de nieuwe verbinding kunnen treinen veertig meter onder de grond rechtstreeks naar Linker- en Rechteroever rijden. >> Neem een kijkje … “

Natuurherstel Westerschelde

De Europese Commissie heeft zich recent positief uitgelaten over de voortgang van het Natuurprogramma Westerschelde. Na de eerdere ingebrekestelling lijkt het vertrouwen daarmee teruggekeerd dat Nederland zich naar tevredenheid inspant om de instandhoudingsdoelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijnen te bereiken.

Regering wil Doel snel weg

Brussel, 13 juni 2014 – De Vlaamse regering keurde vrijdag al discreet een nieuw GRUP-plan goed, waardoor Doel nu toch op termijn van de kaart kan verdwijnen. De ontruiming van de polderkernen kan zelfs direct beginnen. Doel2020 belooft weerwerk te leveren. >> Lees verder … “