Het Verdronken land van Saeftinghe: de laatste delta van Nederland

Het Verdronken Land van Saeftinghe in Zeeuws-Vlaanderen is een van de weinige getijdengebieden in Nederland. Het is een ruig landschap, met zuigende slikken, unieke brakwater vegetatie, vol steltlopers en rietvogeltjes, bijzonder microleven en wie geluk heeft, ziet een vos of een zeehond.

>> bekijk de reportage  …