Ontpoldering Hedwige gaat door!

Den Haag, 2 oktober 2014 – Is de Westerschelde er echt zo beroerd aan toe? Cijfers lijken uit te wijzen dat het beter gaat. Of de natuur zich herstelt of niet, de Hedwigepolder zal ontpolderd worden. >> Lees verder … “

Is een kering in de Westerschelde een oplossing?

Neeltje Jans, 2 oktober 2014 – Een kering in de Westerschelde met daarop een windmolenpark, vakantiewoningen en een buitengaats containerpark. Deze plannen zouden in de toekomst oplossingen kunnen zijn voor de huidige problemen rond de Westerschelde. >> Lees verder … “

Inrichtingsadvies Geactualiseerde Sigmaplan

Deze rapportage beschrijft het ecologisch inrichtingsadvies van twee ontpolderingen: Groot Schoor van Bornem en het Stort van Hingene in het kader van het Geactualiseerde Sigmaplan. Dit plan voorziet, volgens de principes vastgelegd in het meest wenselijke alternatief (MWeA), in bijkomende estuariene natuur. >> Lees verder … “

Laatste Zandvlietse vissers

Zandvliet, 6 september 2014 – De laatste beroepsvissers van Zandvliet Fons en Lowie Schroeyers worden getroffen door tegenspoed. Door ziekte ligt hun boot werkloos aan de steiger in het Nederlandse Breskens. >> Lees verder … “

Hedwigepolder voor de Raad van State

Den Haag, 28 augustus 2014 – de zaak die Gery de Cloedt, eigenaar van de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder, aanspande bij de Raad van State dient vandaag. De finale zet, de laatste strohalm om zijn polder van 300 hectare te behoeden voor het zoute zeewater. >> Lees verder … “

Betonning vaargeul

Groot Buitenschoor, 17 augustus 2014 – Op geregelde basis wordt de vaargeul gepeild en indien nodig wordt de betonning aangepast.

Meer lezen

Deltaprogramma rivieren – Op weg naar Deltaprogramma 2015

Het Nederlandse Deltaprogramma werkt aan veiligheid tegen overstromingen en een goede zoetwatervoorziening op langetermijn. Deze film toont in het kort wat de partners binnen het Deltaprogramma Rivieren — Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen — het afgelopen jaar hebben gedaan en het proces voor het komende jaar. >> Bekijk film … “

Plaatval bij Walsoorden

Walsoorden, 31 juli 2014 – In de Westerschelde heeft zich een forse plaatval voorgedaan. Aan de zuidrand van de Plaat van Walsoorden is een metershoge klif te zien. >> Lees verder … “

Westerscheldenatuur heeft geen baat bij strekdammen

Middelburg, 21 juli 2014 – De natuur in de Westerschelde heeft geen baat bij de aanleg van strekdammen. Dat staat in een advies dat is uitgebracht aan de Raad van State. Het rechtscollege moet zich uitspreken over een bezwaar van Vogelbescherming Nederland tegen de plannen voor natuurherstel van de provincie Zeeland. >> Lees verder … … Meer lezen

Openbaar onderzoek Stroomgebied beheerplannen

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek. Deze plannen bevatten maatregelen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen. >> Lees verder … “

Ecotopenkaarten Westerschelde

De ecotopenkaarten in de Westerschelde worden gebruikt om uitspraken te doen over de ecologische waarden van dit deel van het Schelde-estuarium. Het belang dat aan deze kaarten worden gehecht is groot. >> Lees verder … “