Vijfjarig overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken. Tijdvak 2011-2015

Sinds 1885 wordt het getij in het Zeescheldebekken systematisch en continu opgemeten, en zijn er tienjaarlijkse overzichten van de meetgegevens uitgegeven. Deze bevatten voornamelijk gemiddelde en uiterste hoog- en laagwaters, zowel per afzonderlijk jaar als over het betrokken decennium. In navolging van deze tienjarige overzichten wordt nu ook een vijfjarig overzicht gepubliceerd voor de periode van 2011 tot en met 2015.

>> naar rapport