Storm van 3 januari 2018 in het Zeescheldebekken

De storm van 3 januari 2018 zorgde voor een verhoging van het hoogwater in het Zeescheldebekken, met een overschrijding van het waakpeil in Antwerpen, gevolgd door twee hoogwaters waarbij het prewaakpeil overschreden werd. Op 3 januari 2018 werd in Antwerpen aan het loodsgebouw een hoogwaterpeil van TAW +7,16 m gemeten.

>> lees verder