Bergeenden op het slik

Groot Buitenschoor, 31 maart 2013 – Op een winterse Paaszondag zag het slik zwart … euh wit van de bergeenden en de kluten.

Maar de lente is in aantocht,toch te horen aan de hoog oplopende discussies tussen de heren bergeend over de dames bergeenden.

Meer lezen

Druk vliegverkeer

Groot Buitenschoor, 16 maart 2013 – Er was vanochtend heel wat vliegverkeer op onze schorren en Saeftinghe International Airport.

Vooreerst was er op het Groot Buitenschoor de uitzonderlijke waarnemingen van een groep bestaande uit 176 brandganzen en 30 canadase ganzen.

Maar nog drukker was het op Saeftinghe International Airport waar heelder wolken vogels het luchtruim kozen.

Meer lezen

Mysterie van de zeebiesknollen ontrafeld?

In de studie “Reconstructie van het stroomgebied van de Westerschelde tussen 1550 en 2000 aan de hand van kaarten en de bedijkingsgeschiedeni.” vonden we mogelijk een verklaring voor de oude zeebiesknollen die Hug op het slik van het Groot Buitenschoor vond. >> lees verder … “

Haringhaai is in gevaar

De haringhaai is een haaiensoort die in onze eigenste Noordzee voorkomt. Maar de vis is in gevaar. Intensieve visserij deed hem bijna uitsterven. Er bestaat een Europees vangstverbod sinds 2010, maar niet-EU-lidstaten zoals Noorwegen blijven er jacht op maken. Zo komen ze ook nog op de Belgische markt terecht. >> lees verder … “

Het Belgisch Register van Zee- en Kustsoorten

Het Belgisch Register van zee- en kustsoorten geeft een overzicht van alle soorten die voorkomen in het Belgisch deel van de Noordzee. In de toekomst zal dit aangevuld worden met de gekende soorten in de aanpalende kustzone (slikken, schorren, duinen) en estuaria. >> meer info …>> soortenoverzicht Belgische zee en kust … “

Maatwerk voor behoud Groefwier langs Oosterschelde

Door dijkversterking langs de Oosterschelde komt Groefwier hier nog maar op vijf plaatsen voor. Groefwier groeit in Nederland bovendien alleen maar langs de Oosterschelde. Projectbureau Zeeweringen probeert via maatwerk dit bruinwier langs de Oosterschelde te behouden. >> lees verder … “

Uit de oude doos

Groot Buitenschoor, 1 januari 2013 – Om verschillende redenen zoals de aanleg van de natuurgebieden op linkeroever, de verbetering van de waterkwaliteit en daardoor een sterke achteruitgang van het bodemleven, is het aantal vogels op het Groot Buitenschoor de laatste jaren sterk achteruit gegaan.

Meer lezen

Hoe oud is die krab?

Tot nu toe was het voor wetenschappers altijd gissen hoe oud een krab is geworden. Op basis van de grootte werd een schatting gedaan. 4 cm breed, 3 jaar oud. 6 cm breed, 4 jaar of ouder. Soms is het echter nodig om de leeftijd precies te weten. Sinds kort hebben onderzoekers dit leeftijdsgeheim van … Meer lezen

een stekelige vraag

Groot Buitenschoor, 6 december 2012– Hug vond op het slik van het Groot Buitenschoor een springend, krinkelend slikkending met vervaarlijke stekels en een merkwaardige zwarte rug. Determinatie bracht hem in de buurt van een stekelbaarsachtig wezen. Maar is dat wel zo, zomaar in het slik? >> Lees verder … “

Grote vis is zeldzaam

Grote vissen zijn steeds zeldzamer geworden in de Noordzee. Dat blijkt uit de informatie die het Compendium voor de leefomgeving heeft uitgebracht. Ze hebben de gegevens van tientallen jaren visserijonderzoek op een rijtje gezet. Voor 1980 was meer dan 30% van alle gevangen vissen in het Nederlandse deel van de Noordzee groter dan 25 centimeter. Na 2000 is dat nog maar 8%.

Meer lezen

Steltlopers eten wadbodem

Recent onderzoek aan steltlopers in waddenecosystemen van Canada en Japan heeft voor behoorlijk wat opschudding gezorgd. Daaruit blijkt dat de opbouw van het huidige voedselweb van slik- en wadbodems niet meer klopt.
De onderzoekers ontdekten een nieuwe en ontbrekende schakel in het voedselweb van het waddenecosysteem. Kleine steltlopers eten ook de bovenste laag van de droogvallende wadbodem. Hiermee is voor het eerst een directe relatie aangetoond tussen deze bovenste bodemlaag (biofilm) en steltlopers.

Meer lezen

Twee zeehonden Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 15 november 2012 – Bram Vogels zag vanochtend twee zeehonden aan het Groot Buitenschoor. Ze waren aan het rondzwemmen in het luwe stuk van de strekdam. Mijn aandacht werd getrokken door eenden die telkens op verschillende plekken opvlogen, die blijven blijkbaar op een veilige afstand van die zeehonden. Dat wist ik niet.