Overzomerende ganzen

Galgeschoor, 19 april 2015 – Het aantal overzomerende grauwe ganzen neemt jaarlijks toe. En blijkbaar hebben zij ook broedsucces.