Hoogteraaien van slik en schor in de Zeeschelde.

In het kader van MONEOS worden de geomorfologie en topografie in de Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren nauw opgevolgd. Dit rapport toont niet alleen de hoogteveranderingen op zich maar is ook de beschrijving van de geomorfologische context en de relatie met het dwarsprofiel van de rivier.

>> Lees verder