Waterhuishouding Galgeschoor

Galgeschoor, 19 april 2015 – De waterhuishouding op het Galgeschoor aan de Heemstweg of de Groene brug van Monsanto, is de laatste maanden sterk aan het wijzigen.

Het water dat voor kort links en rechts van de Heemstweg terechtkwam, heeft zich blijkbaar een weg gebaand waardoor de waterhuishouding- en beweging daar helemaal veranderd is.


In de zone links van de Heemstweg heeft er zich een geul gevormd


Het water baant zich een weg over de Heemstweg door 3 geulen


In de zone rechts van de Heemstweg is er heel wat sedimentatie, maar zien we ook de vorming van 2 afvoergeulen.


Erosie waar het water zich een weg baant rond het raster


Overzicht waterbewegingen op en rond de Heemstweg