Flora-en-fauna

Ganzengebroed

Geplaatst

Galgeschoor, 31 mei 2015 – Dit jaar hebben de grauwe ganzen blijkbaar succesvol gebroed op het Galgeschoor. Een achttal stevige uit de kluiten gewassen ganzenkuikens stormden uit het riet, het slik op.

En deze dacht dat als ik mij niet beweeg ziet hij mij niet.