Rapport De Europees- en Internationaalrechtelijke status van de Waddenzee verschenen

Een analyse van de relevantie van EU-richtlijnen en internationale verdragen voor de bescherming en het beheer van de Waddenzee met een doorkijk naar de Nederlandse implementatie.

>> lees verder