Provincie wil verhogen panoramaheuvel betalen uit pot voor natuurherstel

Gedeputeerde Staten van Zeeland willen voor het ophogen van de Panoramaheuvel in de voormalige Hedwigepolder geld gebruiken dat beschikbaar is via het Natuurpakket Westerschelde. In die pot zit ruim 160 miljoen euro voor natuurontwikkeling. Ook de Vlaamse overheid betaalt een deel van de kosten.

>> lees verder