Razendsnelle natuurontwikkeling een jaar na de ontpoldering van het Hedwige-Prospergebied

Eind oktober 2023 trok het INBO samen met Natuurpunt Waasland-Haven en met het Agentschap voor Natuur & Bos naar het Hedwige-Prospergebied. We gingen er de stand van zaken opmeten exact een jaar na de ontpoldering. Conclusie: ongewervelden, vissen en vogels hebben de weg naar het gebied al bijzonder goed ontdekt en we kunnen gerust spreken over een razendsnelle natuurontwikkeling.