De oorzaken van 30 jaar zeespiegelstijging wereldwijd in kaart gebracht

De zeespiegel stijgt bijna overal op aarde. Satellieten meten dit heel precies. Maar de kusten van de wereld krijgen te maken met een stijging die is veroorzaakt door een combinatie van verschillende factoren. Dit is relevant omdat sommige factoren in de komende decennia sterker spelen dan andere.

>> lees verder (omlaag scrollen voor de Nl tekst) …