Aantallen grote sterns in 2023: helft minder dan vorige jaren

Na de grote sterfte door vogelgriep onder grote sterns in 2022 is het heel spannend: hoeveel broedparen zijn er dit jaar? Nu het broedseizoen in volle gang is, kunnen we voorzichtig de balans opmaken. Er broeden zo’n 9000 paar grote sterns in Nederland en Vlaanderen, en er vestigen zich ook nog steeds nieuwe broedparen. Het aantal is daarmee ongeveer de helft van dat in de laatste jaren, zo’n 19.000 paar. Hoopvol is dat er dit broedseizoen tot nu toe vrijwel geen sterfte door vogelgriep is vastgesteld bij de grote stern.

>> lees verder