Succesvol herstel biodiverse zeegrasvelden in de Waddenzee

Zeegrassen vormen de basis van biodiverse ecosystemen in ondiepe kustzeeën over de hele wereld. Helaas zijn deze waardevolle ecosystemen de laatste eeuw sterk achteruitgegaan en bescherming van zeegrasvelden is dus urgent. Max Gräfnings ontwikkelde een succesvolle methode om velden van droogvallend groot zeegras (Zostera marina) in de Nederlandse Waddenzee te herstellen.

>> lees verder