Land teruggeven aan de zee: klinkt eng maar biedt veilige, biodiverse kust

De opgave voor natuurherstel en het tegengaan van biodiversiteitsverlies is dé reden dat de ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder moest plaatsvinden.

>> lees verder (omlaag scrollen voor de Nl tekst)…