Microplastics uit Schelde stromen minder naar zee dan gedacht, blijkt uit waterstalen

Microplastics die in de Schelde belanden, stromen minder door naar de Noordzee dan gedacht. En er zitten hoge concentraties broeikasgassen zoals CO2 en methaan in de Westerschelde en Zeeschelde, in brak en zoet water dus. Dat blijkt uit de “Expeditie Simon Stevin” van het VLIZ.

>> lees verder