Verlies aan vogelhabitat: een complexe ecologische puzzel

Van windmolenparken op het land is bekend dat ze een gevaar kunnen vormen voor vogels. Maar hoe zit dat op zee? Floor Soudijn maakt computermodellen die daar antwoord op geven. De kwestie is gecompliceerder dan je zou denken, maar toch kan ze wel een paar uitspraken doen.

>> lees verder