Baggeren, niet klimaatverandering, bepaalt de toekomst van de Nederlandse delta

Om ervoor te zorgen dat grote schepen niet vast komen te zitten in de havens en rivieren die Rotterdam met de zee verbinden, worden deze vaargeulen gebaggerd. Momenteel verliezen de rivieren en havens rondom Rotterdam jaarlijks twee miljard kilo sediment door dit baggerwerk. Het sedimentverlies gaat de komende eeuw nog flink toenemen, blijkt uit nieuw onderzoek van promovendus Jana Cox  externe link. In 2085 zal er jaarlijks twaalf miljard kilo sediment verloren gaan, genoeg om het Kuipstadion om de maand te vullen.

>> lees verder