Aalscholver weer onder vuur in Europees Parlement

Onlangs lag de aalscholver opnieuw onder vuur, dit keer in het Europees Parlement. Er zouden teveel aalscholvers zijn, die door sterke toename van het aantal een bedreiging vormen voor de commerciële visserij. Onderzoeksresultaten wijzen echter anders uit. Vogelbescherming vindt dat we juist trots mogen zijn op de comeback van de aalscholver: een prachtig resultaat van de natuurbescherming.

>> lees verder