Watervogeltelling Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord, 30 januari 2018 – resultaten van een watervogeltelling door Jean Maebe en Luc Smet.

Schor Ouden Doel – Paardenschor – Doelpolder Noord
30.01.2018 – 09u45 – L.W. 08u34 – H.W. 14u20
Licht bewolkt zonnig weer +2,50°C /+ 8°C.- ZW 2/3 Bft-zicht: zeer goed.
Waarnemers :  Luc Smet – Jean Maebe

Schor Ouden Doel

 • Grote zilverreiger  1
 • Grauwe gans  395
 • Grote canadese gans  18
 • Nijlgans  8
 • Bergeend  19
 • Smient  2
 • Krakeend  27
 • Wintertaling  44
 • Wilde eend  29
 • Tafeleend  17
 • Kuifeend  58
 • Torenvalk  2
 • Meerkoet  7
 • Scholekster  41
 • Kluut  99
 • Kievit  21
 • Wulp  33
 • Tureluur 12
 • Kokmeeuw  139
 • Groene specht  1
 • Graspieper  22
 • Ekster  2

 

Paardenschor

 • nihil

 

Doelpolder Noord

 • Blauwe reiger  7
 • Lepelaar  4
 • Knobbelzwaan  2
 • Grauwe gans  34
 • Brandgans  441
 • Nijlgans  2
 • Bergeend  50
 • Smient  2383
 • Krakeend  10
 • Wintertaling  185
 • Wilde eend  31
 • Pijlstaart 4
 • Slobeend  124
 • Tafeleend  26
 • Kuifeend  28
 • Buizerd  1
 • Meerkoet  35
 • Scholekster  2
 • Kievit  1900
 • Bonte strandloper  12
 • Wulp  49
 • Kokmeeuw  32
 • Holenduif  15
 • Roodborsttapuit  1 vv
 • Ekster  1
 • Zwarte kraai  3
 • Spreeuw  65

 

Doelpolder Midden

 • Grote zilverreiger  1
 • Nijlgans  3