Nieuwe hoogspanningslijn over de Schelde

Afgelopen week zijn in de Antwerpse haven de voorbereidende werken gestart voor de overspanning van de Schelde met een nieuwe hoogspanningslijn. De werken maken deel uit van fase II van het Brabo-project waarmee Elia het hoogspanningsnet versterkt in en rond de Antwerpse haven en de algemene  energiebevoorrading van het land verzekert.

Om de overspanning van de Schelde mogelijk te maken, bouwt Elia in de Scheldeoevers twee nieuwe masten van 192 meter hoog. Midden 2019 zijn de werken afgerond.

Het Brabo-project omvat verschillende deelactiviteiten die Elia tussen 2015 en 2020 uitvoert. De overspanning van de Schelde maakt deel uit van de vernieuwing en versterking van de lijn Zandvliet-LilloLiefkenshoek, gekend als Brabo II. In deze fase wordt de bestaande 150 kV-lijn langs de A12 vernieuwd en versterkt tot een 380 kV-lijn. Ter hoogte van Lillo zal de lijn de Schelde oversteken tot aan Liefkenshoek.

Hoge pylonen noodzakelijk voor veilige doorgang scheepsverkeer

“De hoogspanningskabels van Elia zullen de Schelde overspannen over een breedte van 1 km. Deze breedte is één van de redenen waarom de masten 192m hoog moeten zijn. Elia houdt ook rekening met een verplichte vrije doorvaarhoogte van 100m bij het hoogste peil van de Schelde”, verduidelijkt Stefaan Vanden Berghe, program manager bij Elia.

Werken duren tot midden 2019

Afgelopen week zijn onderaannemers Herbosch-Kiere & Eiffage Energie gestart met het aanleggen van de toegangswegen. De komende twee maanden gaan de voorbereidende werken verder met het doorbreken van de dijk en de aanleg van een werk- en kraanplatform op de Schelde. Dit platform maakt het mogelijk om vanop het water werken uit te voeren.

In de lente start ter plaatse de montage en opbouw van de pylonen. In het voorjaar van 2019 worden de lijnen tussen beide oevers van de Schelde getrokken en worden de masten afgewerkt met onder andere lichtbebakening. In 2020 zal Elia via deze overspanning de nieuwe 380kV-lijn op linker- en rechteroever rechtstreeks met elkaar verbinden.