Watervogeltellingen Groot Buitenschoor: evolutie van de wintermaxima

De erbarmelijke resultaten van de watervogeltellingen op het Groot Buitenschoor, deden ons al eens kijken naar de evolutie van de aantallen en de soorten per 5 jaar. En dat prikkelde ons om uit de database van het INBO, de wintermaxima sinds 1981 op te vragen.

Onderstaande grafieken zijn louter informatief en geven enkel een evolutie zonder zich uit te spreken over een mogelijke oorzaak of verklaring.

De sterke terugval in het winterhalfjaar 2006/2007 kan verklaard worden door het opstarten van de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord. De organische vuilvracht decimeerde waardoor het bodemleven een drastische terugval kende. Bodemleven dat voedsel is voor overwinterende vogels.

Evolutie van de aantallen

Evolutie van de soorten