Those were the days

Groot Buitenschoor, 18 november 2007 – De povere resultaten van de watervogeltelling van 18 november 2017, deden ons terugkijken in de tijd naar de watervogeltelling van  en 16 november 2002, 18 november 2007, 18 november 2012 en 18 november 2017.

 

16 november 2002

 • bergeend, 58
 • blauwe reiger, 1
 • fuut, 4
 • grauwe gans, 931
 • kluut, 66
 • Kolgans, 132
 • kuifeend, 1
 • scholekster, 29
 • Slobeend, 8
 • smient, 1884
 • wilde eend, 12
 • wintertaling, 259
 • wulp, 32

18 november 2007

 • bergeend, 14
 • bontbekplevier, 165
 • fuut, 19
 • grauwe gans, 52
 • kievit, 71
 • kluut, 227
 • scholekster, 5
 • smient, 272
 • wulp, 51

18 november 2012

 • fuut, 3
 • aalscholver, 2
 • blauwe reiger, 1
 • grauwe gans, 91
 • bergeend, 1
 • scholekster, 3
 • wulp, 17

18 november 2017

 • Scholekster 1
 • Wulp 8

Evolutie aantallen

Evolutie soorten