Wonderbaarlijks visvangst

Ketenisseschor, 19 november 2017 – Geregeld tovert de Schelde nog verrassingen uit haar hoed.  Zo vond Mark Staut bij het ophalen van zijn visfuik in het kader van de vismonitoring in de Zeeschelde, een kabeljauw van ruim 50cm in zijn fuik.

Kabeljauw heeft verschillende namen naargelang de lengte:

 • 0 – 35 cm: Torretje of Papgul;
 • 35 – 60 cm: Gul;
 • 60 – 150 cm: Kabeljauw.

Mark ving in totaal tien soorten:

 • bot 4,
 • brakwatergrondels 3,
 • dikkopjes 186,
 • haring 59,
 • kolblei 1,
 • spiering 2,
 • tong 2,
 • zeebaars 6,
 • wijting 6.

Na determinatie, meten en een fotosessies werd alle vis terug in de Schelde gezet.